Ašákova vnoučata a jak to všechno vzniklo

Ašákova vnoučata a jak to všechno vzniklo

Ašákova vnoučata a jak to všechno vzniklo.
Od malinka jsem byla vychovávána k úctě ke starým a potřebným lidem a to mi opravdu formovalo život celá léta. Byli jsme poměrně velká a hlavně spokojená rodina, ve které si senioři užívali potřebné zázemí a lásku všech. Proto mi dnešní uspěchaná a málo empatická doba připadá vůči nejslabším z nás velmi zlá a málo vstřícná.