Ašákova vnoučata pomáhají nejen o Vánocích

Všichni známe ono vánoční těšení a vyhlížení Štědrého dne, dojímají nás reklamy s dětmi a starými lidmi a najednou máme pocit, že musíme někomu udělat radost. Bohužel, tato empatie v běhu následujících zimních dní rychle vyprchá a málokdo si již vzpomene na babičku či dědu, pro kterého s láskou před pár dny balil překvapení do vánočního papíru.

Proto jsme se my -Ašákova vnoučata – rozhodla, že naše aktivity nebudou vázány pouze na obdarovávání osamělých seniorů, ale že svá snažení budeme provozovat pravidelně a v širším záběru. Důkazem, že se začíná dařit, jsou velmi úspěšné darované zážitky, které jste mohli vybrat pro klienty Carvacu i vy formou vánočního dárku.

Dneska už víme, že jakmile situace dovolí, pojedou ti aktivnější s firmou pana a paní Vaňkových z Hazlova na výlet autobusem, spojený s návštěvou cukrárny či minizoo ve Františkových Lázních, podařilo se nám díky paní Jitce Wernerové zajistit dárek, o němž jsem si myslela, že se nemůže podařit – jazzové vystoupení profesionální zpěvačky z Prahy, pan Petr, který si přál vyrazit s někým na pivečko do hospůdky, už má také svého společníka z vašich řad atd. atd….

Konečně Ašákova vnoučátka začínají fungovat tak, jak jsme od počátku chtěli. Být otevřenou skupinou lidí, kteří vám zprostředkují možnost najít si svého dědečka či babičku, kterému budete blízkým člověkem, kdykoli za ním budete moc zajít, popovídat si u kávičky nebo s ním vyrazit na krátkou procházku po okolí. Plánované akce budou též otevřené veřejnosti tak, aby naši senioři měli možnost znovu se aktivně zapojit. Neskutečně milý a příjemný personál dělá pro své klienty, co jim na očích vidí, ale zahnat smutek a samotu můžeme pomoci i my.

Podobné příspěvky